Om Personlig Assistans

Personlig assistans är ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna leva ett självständigt liv. Målet med insatsen är att personerna ska kunna leva ett liv som andra. Personlig Assistans är inte bara ett begrepp, det är en livsstil, en rättighet och en möjlighet för människor att leva sina liv fullt ut, trots de utmaningar de kan möta. Detta är inte en komplett guide utan en överskådlig text för en lättare förståelse.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans är tillgänglig för dem som har en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Både vuxna och barn kan få personlig assistans. Det är inte åldern som avgör, utan behovet.

Hur fungerar personlig assistans?

Personlig assistans fungerar genom att ett antal personer hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Assistenterna hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning. Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

personlig assistans

Personlig assistans och grundläggande behov

Personlig assistans är en av de tio insatserna i LSS och är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor. Individen kan också få stöd med andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt, till exempel förflyttningar, att laga mat, att kunna utöva fritidsaktiviteter eller arbeta. Målet med personlig assistans är att den enskilde ska kunna leva ett liv som andra.

Ansökningsprocessen för personlig assistans

För att ansöka om personlig assistans, kan du antingen ansöka hos din kommun eller hos Försäkringskassan. Om du eller ditt barn behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan, ansöker du hos kommunen. Om du eller ditt barn behöver assistans med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar i veckan, ansöker du hos Försäkringskassan. Då kan du få assistansersättning från Försäkringskassan. Det står i en lag som heter socialförsäkringsbalken.

Personlig assistans och samhället

Personlig assistans spelar en viktig roll i att göra samhället mer inkluderande. Genom att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva självständiga liv, bidrar personlig assistans till att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Det är inte bara en tjänst, utan en rättighet som erkänns och skyddas av lagen.

Personlig assistans: exempel från verkliga livet

Låt oss ta ett exempel från verkliga livet. Anna, en kvinna i 40-årsåldern med en omfattande funktionsnedsättning, har kunnat leva ett självständigt liv tack vare personlig assistans. Med hjälp av hennes assistenter, kan Anna göra saker som att laga mat, handla, och till och med resa, saker som hon kanske inte skulle kunna göra på egen hand. Detta är bara ett exempel på hur personlig assistans kan förändra livet för människor med funktionsnedsättningar.

Det här är bara en översikt över vad personlig assistans innebär. Och om du letar efter privat hemtjänst i Mölndal så finns det, precis som det finns på motsvarande orter. Och kom ihåg, hur det påverkar dig med vilken tjänst du väljer är helt upp till dig. Du har rätt till stöd, och du har rätt att leva ditt liv fullt ut.